Bankovní expert

Úkolem bankovního experta je široký okruh vysoce odborných činností z oblasti bankovnictví prováděných především formou návrhů, konzultací, poradenství a expertiz.

Pracovními činnostmi jsou - tvorba zásad bankovní měnové a devizové politiky a nástrojů k její realizaci - tvorba koncepce kapitálového i finančního trhu a zásad emisní a kurzové politiky - formulování závěrů bankovní politiky - vyhodnocování úspěšnosti banky v ekonomické a podnikatelské sféře a oblasti investičního bankovnictví - tvorba komplexních projektů v rozhodujících oblastech rozvoje banky - sestavování směrnic pro jednotlivé útvary banky, např. pro poskytování úvěrů, pro investice apod. - Analýzy vývoje na burze a dalších finančních trzích - vykonávání lektorské a přednáškové činnosti.

Pracovním prostředím jsou kanceláře a jednací místnosti, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika a běžné kancelářské potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je studium na ekonomicky zaměřené vysoké škole, schopnost správného a rychlého úsudku, kombinační schopnosti, schopnost rychle a pohotově reagovat, intuice, schopnost jednat s lidmi, schopnost neustále se učit.

Bankovní expert bývá zaměstnancem banky, obvykle podléhá jejímu jejího nejužšímu vedení. Rovněž může pracovat např. pro vedení investičních fondů, na ministerstvu financí apod. Skutečně kvalitní bankovní expert může dosáhnout vynikající kariéry a velmi vysokých příjmů.