Automechanik

Úkolem automechanika je provádět údržbu, opravy a seřizování silničních motorových vozidel. Pracovními činnostmi jsou - stanovování diagnózy poruch prozkoumáním závad - stanovování způsobu oprav - posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz - provádění oprav a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí a jejich příslušenství (motorů, převodovek, spojek, brzdových systémů, alternátorů, rozdělovačů, filtrů, atd.) - provádění nastavovacích a seřizovacích prací na mechanických, hydraulických a pneumatických dílech vozidel - zhotovování jednotlivých součástí nebo jejich renovace - montáž dílů automobilového příslušenství - provádění systematické údržby, záručních oprav a prohlídek - provádění generálních a celkových oprav.

Povolání je vykonáváno převážně v autoservisech v menších i větších dílnách i mimo dílny s nepříznivými vlivy pracovního prostředí jako mastnota a těžko přístupné objekty práce, popř. měnící se klima.

Mezi nejpoužívanější pracovní prostředky patří ruční nářadí a pomůcky pro řemeslnou práci, např. klíče, šroubováky, dále maznice, měřidla, zkoušečky, diagnostické přístroje a hlavně šikovné ruce a neomezená pohyblivost celého těla.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Automechanik, zručnost, technické myšlení, prostorová představivost, trpělivost, přesnost, schopnost organizovat si práci, dobrý zrak, trpělivost, fyzická zdatnost.

Automechanik patří mezi povolání, která jsou na trhu práce velmi žádaná.