Architekt

Úkolem architekta je zpracovávat návrhy nových staveb i rekonstrukcí staveb již existujících, od velkých sídel až po interiéry jednotlivých domů. Pracovními činnostmi jsou - navrhování pozemních staveb, zejména staveb bytových, staveb veřejných (školy, úřady, divadla atd.) a také staveb pro průmyslovou a zemědělskou výrobu - návrhářské práce při rekonstrukci historických staveb a ochraně památkových objektů - navrhování interiérů všech druhů staveb - navrhování interiérů výstav - investiční příprava pozemních staveb a jejich realizace - koncepční, prognózovací, plánovací a projektová činnost v oblasti výstavby, přestavby a regenerace velkých územních celků, sídel, jejich částí a tvorby krajiny - řízení výstavby, architektury a územního plánování na všech úrovních státních a hospodářských orgánů - posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného hlediska - poradenská činnost spojená s doporučováním nejvhodnějších stavebních slohů výstavby - vědecká, výzkumná a pedagogická činnost v oblasti architektury a územního plánování.

Povolání je vykonáváno převážně v prostředí ateliérů a kanceláří, bez nepříznivých projevů pracovního prostředí.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou psací a kreslící potřeby, výpočetní technika.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování architektonicky zaměřeného studijního oboru vysoké školy, vynalézavost a tvůrčí schopnosti, schopnost tvořit esteticky, prostorová představivost, schopnost učit se.

Architekt se může uplatnit jako expert na „volné noze“ i jako zaměstnanec stavební firmy, popř. instituce státní správy. Úspěšnost jeho kariéry závisí především na jeho kvalitách.