Agronom

Úkolem agronoma je řídit realizaci rostlinné výroby v zemědělských firmách a družstvech. Pracovními činnostmi jsou - stanovování technologických postupů při pěstování plodin, v semenářství, zelinářství, ovocnářství a vinohradnictví a zajišťování jejich realizace - řízení a usměrňování agrotechnických a pracovních postupů v rostlinné výrobě - stanovování způsobů pěstování plodin na stanovených půdních plochách - stanovování způsobů setby, výživy a ochrany rostlin podle osevních plánů - výběr a zajišťování osiv, hnojiv a dalších materiálů - sestavování osevních plánů a plánů výroby podle požadavků odběratelů, sjednaných zakázek, vývoje na trhu a plánů živočišné výroby - zajišťování správy a stanovování způsobů využívání půdního fondu - provádění rozborů a laboratorních zkoušek půd a stanovování jejich bonity - stanovování postupů hnojení - zpracovávání návrhů plánů pěstební činnosti - pořizování a vedení provozní dokumentace - zajišťování návaznosti na živočišnou výrobu.

Povolání je vykonáváno jednak v místnostech kancelářského charakteru, jednak přímo v terénu, kde je třeba počítat s různými měnícími se i extrémními klimatickými podmínkami. Rovněž je třeba počítat v období zvýšené intenzity zemědělských prací, tedy hlavně v létě o žních a při jarních pracích, s občasnou nutností práce přes čas, o víkendech apod.

Pracovními prostředky jsou především dopravní prostředky, výpočetní technika, telefon, mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování agronomicky zaměřené fakulty vysoké školy zemědělského typu, organizační schopnosti, schopnost týmové práce a hlavně vztah k půdě.

Zemědělství jako celek prožívá úbytek pracovních sil. Agronomové byli většinou zaměstnáni jako pracovníci zemědělských družstev, zatímco dnes se rozvíjejí hlavně soukromé farmy s malými počty zaměstnanců. To ale neznamená neperspektivnost této profese, pouze její útlum.