Advokát

Úkolem advokáta je zastupovat právní zájmy klientů. Pracovními činnostmi jsou - mimo vlastní soudní řízení - analyzování právních problémů klientů (občanů, firem, institucí), kteří se na advokáta obracejí nebo které smluvně zastupuje - vedení rozhovorů s klienty za účelem hodnocení daného případu ve vztahu k právním možnostem a šancím na úspěch - poskytování rad klientům o možnostech řešení jejich problému jinou než soudní cestou - doporučování vhodných aktivit směrem k protistraně nebo k jiným subjektům a institucím - sestavování dopisů a žádostí za klienty - vedení jednání jménem klienta s protistranou a dalšími zainteresovanými jednotlivci, firmami a institucemi za účelem dosažení co nejlepších výsledků pro klienta jinou než soudní cestou - vede provozu právní kanceláře.

V rámci vlastních soudních řízení jsou pracovními činnostmi - obhajování zájmů občanů ve sporech s jinými občany nebo organizacemi - obhajování rozvádějících se manželů - obhajování zájmů občanů, kteří se dožadují určitých nároků ze strany státních institucí nebo jiných organizací a firem - obhajování občanů obžalovaných z porušení zákona - obhajování zájmů firem a institucí ve sporech s jinými občany nebo organizacemi - obhajování firem a institucí obžalovaných z porušení zákona.

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru a v soudních síních, bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především mluvené slovo, dále pak výpočetní technika, telefon, fax.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování právnické fakulty, schopnost soustředění a rychlého úsudku, umění improvizovat, cit pro situaci, schopnost jednat s lidmi, správně a přesně slovně formulovat, mít celkově kultivovaný zjev a vystupování a samozřejmě znalost příslušných zákonů a dalších právních předpisů.

Současná doba schopným právníkům přeje, o uplatnění se nemusí obávat.